. TÖRTÉNTEK .

A helyi választások közeledtével, májusban, Külsőrekecsinben is elkészült az aszfalt út.

Több éve már, hogy a választási kampánykor, a polgármester jelöltek ígérgették az aszfalt elkészítését. Sosem sikerült pénzt szerezni rá, tehát mindig elmaradt. Négy éve, az előző polgármester a 14 kilométert alig megelőző útból 10 kilométert sikerült leaszfaltozni, de a falu továbbra is kimaradt. A négy éve megválasztott új polgármesternek sem sikerült pénzt szerezni, de mivel hogy a közelgő választások veszélyt jelentett számára, a helyi költségvetést használta fel a munkálatok elvégzéséhez. Ezt követően, nem tudni milyen nehézségeink lesznek a helyi költségvetés miatt, de az a jó, hogy Külsőrekecsinben félig-meddig, pontosobban a templomig, már van aszfalt és a polgármestert is újraválasztatták.
Valentin

…………………………..

Csángó tükör a csángó kulturális folyóirat

A csángó palota

Nem mondhatjuk, hogy a moldvai falvakban nem gyakoriak a paloták. Azt azonban igen, hogy vannak, de nem olyanok, amilyenekre mi gondolunk. Mikor első alkalommal olvastam a palota szót és azt, hogy benne rendszerint gazdagok laknak csodálkoztam, mert a mi családunk – bár nem volt tehetős -, mégsem palotában lakott. Később megtanultam, hogy a környékünkön található paloták és a gazdagok hajléka között hatalmas szakadék van. Miért? Mert nálunk palotának történetesen a homokkövet hívják. Igaz, fonetikailag vizsgálva nem „o” a második magánhangzó, hanem szintén „a” (palata), de a moldvai nyelvjárás a-zására a szakirodalom már rég felfigyelt és alátámasztásaként komoly munkák láttak napvilágot.

A talaj összetétele miatt a kőzet neve külsőrekecsinben különösen ismert. Ebbe a fajta kőzetbe ásták régen azokat a patak menti pincéket, amelyek nagy részét napjainkban is láthatjuk. Bár az 1991-ben pusztító árvíz több ilyen pincét súlyosan megrongált, közülük néhányat ma is használnak a lakosok. Most sem palotában laknak a falubeliek, hanem mindenkinek megvan a maga szerény fedele, de a palotába ásott pince sem üres. ,,Oda tësszük bé a bort, a céklát, a murkot”(*1).

Trunchi Péter

_______________________________
1 HALÁSZ PÉTER: Külsőrekecsin (Fundu Racaciuni) helynevei. In.: Magyar Névtani Dolgozatok 139. Budapest, 1994, 16.