II. Külsőrekecsini “Naputánjáró ” népdal és néptánctábor.

A Külsőrekecsini „Naputánjáró” bépdal és néptánc tábor fő célja az, hogy Romániában, azon a területen, ahol, sajnos a Magyar Királyság idein sem sikerült az állandó magyar – magyar kapcsolat, ott, ahol az oláhok mindig többségben voltak, ott ahová a mai napon sem ér el a Magyar anyaország biztonsága, ott, mi elősegítsük, a magyarok megmaradását.

Csángóföldön, a mindennapi tevékenységek, semmilyen formája nem igényli a magyart, a magyarságunk megvallásából nem származik előny. A magyarságunk megmaradására irányuló igény, csak a lelkünkből fakad és ezt csak a múltunk táplálja. A múltunk emléke és hangja a hagyományainkban még él, de napról napra halványul, elhalkul, feledésben merül.

A Külsőrekecsinért Egyesület, felvállalta, hogy erejéhez képest, tenni fog, hogy az itt élő magyarok újra megtalálják magukat, egymásra találjanak és erőt merítsenek egymásból, közös múltjukból a megmaradásukhoz.

Az egyesületünk, önkéntesekből tevődik össze, akik időt és erőt áldoznak fel a programjaink megvalósításához. Minden évben, a mindennapi tevékenységeink mellet, a magyarságunk megmaradása érdekében is cselekszünk. Az egyik fő tevékenységünk a kulturális programok szervezése, amelyek közé a Külsőrekecsini „Naputánjáró” néptánc és népdal tábor is tartozik.

A 2017-ben szervezett Külsőrekecsini „Naputánjáró” néptánc és népdal tábort, elkötelezettségünkből fokadóan kénytelenek voltunk olyan költségvetésből megszervezni, ami töredéke annak, amit megterveztünk. Ez nagy nehézséget okozott számunkra.

Moldva, semmi kép sem hasonlítható össze Erdéllyel vagy Magyarországgal. Itt, egy magyar kultúrát erősítő rendezvény, zavaró a többség számára és nem csak, hogy nem kapunk segítséget, engedélyeket a nonprofit rendezvényekre, hanem személyes konfliktusokat is szül. Megsértik az alapvető emberi jogokat, de kinek van arra ideje és ereje, hogy igazságot tegyen.

2017. január 8.-án, a 2016-os rendezvényünkre otthont adó (Gyurka Valentin) családi házunk leéget és ezért, ez alkalommal, kénytelenek voltunk más helyszíneket keresni a programok lebonyolítására. Így, a II. Külsőrekecsini „Naputánjáró” néptánc és népdal tábor helyszíne a Külsőrekecsini Általános Iskola, három tanterme és udvara volt, amiért hosszas beszélgetések és egyeztetésekre volt szükség a (román) tantestülettel.

A több mint nyolcvan résztvevőnk és önkéntesünk részére, a 2017. július 16.-23.-a között megrendezett táborban biztosított, naponta három étkeztetésének helyszínéről a helyi Romai- Katolikus Plébánia, románnak valló plébánosával egyeztettünk és sikerült is, díjmentesen megkapnunk a falú központjában levő, plébániához tartozó rendezvény termet. Az ételek elkészítését a helyi főzőasszonyok végezték.

Az egyik legnehezebb problémánk a népzenészek bevonása volt. Egy néptánc és népdal tábort, nem szerencsés, élő népzene nélkül szervezni. Ebben, a magyar országról érkező Tündik Tamás, Földi Lehel és Divald Borbála segítettek, akik a napi programok mellet, amikor a gyerekekkel foglalkoztak, a minden esti táncházban is zenéltek.

A mindennapi gyermek programokban a fentebb említettek mellett, több külsőrekecsini fiatal és felnőtt önkéntes is segített, mint például: Dobos Rózsa néni, Gyurka Krisztina, Kotyor Irina, Gyurka Virág, Bálint Mária, Markaly Imola tanító néni és mások is.

A táborunk ideje alatt, lehetőségünk adódott egy strandolási napra is.  Egy helyi vállalkozó, Kokyor Szilveszter felajánlotta, hogy díjmentesen igénybe vehessük a falutól néhány kilométerre eső, több száz négyzetméteren működő szabadidős tevékenységekre kialakított területét és úszómedencéjét.

A táborunk fő témája, a gyapjú feldolgozása volt, amihez nagyobb mennyiségű gyapjúra volt szükségünk. A gyapjú beszerzésében a Farkas Mihály családja segített, akik kétzsáknyi gyapjút ajánlattok fel táborunknak. A gyapjú feldolgozásához szükséges eszközöket, guzsalyok és orsókat a szülők adták, illetve helyileg legyártattuk. A gerebeneket, az öreg Duma Trunki András kölcsönözte.

A táborunk záró estéjén, gyermekeink és felnőttek is, minden érdeklődő számára, népviseletben, népdal, furulya, néptánc és hagyományőrző tevékenységeket mutattak be.

A programunk lezárásáig, 2017. december 31.-ig, az egyhetes tábor hatására, a résztvevőkkel és mások bekapcsolódásával, többször is összeültünk, népdalokat és néptáncot tanultunk. Ez alapozza meg, továbbra is a Külsőrekecsini „Naputánjáró” Néptánccsoport működését.

A táborunk fő támogatója a: Bethlen Gábor Alap

 

Konkrét tevékenységeink, programunk:

A hétfői nap fő témája, a falu figyelemfelkeltése volt. A reggeli illetve valamennyi, csoportos gyermekjáték lejátszása után, szorgalmasan nekiláttunk, hogy színes papírból virágokat készítsünk. A papírvirág készítése mellet, a gyermekeknek, csoportos felosztásban, lehetőségük volt a gyöngyfűzést, és a furulyázást is kipróbálni. Az ebéd és az egyórás szabadprogram után, felkerekedtünk és a délelőtt elkészített virágokkal illetve a mezei virágokkal, amit szedtünk, feldíszítettük a falu főutcáján elhelyezkedő kereszteket. A gyerekek, örömmel és énekelve vettek részt a falusétán, amit mosollyal fogadtak a minket csodáló felnőttek is. Visszatérve a keresztdíszítésből, népdalokat tanultunk, megvacsoráztunk és elmentünk az esti misére. Mise után, táncházzal zártuk az estét.

Virágkötés

 

 

 

A második nap, kedden, a kézműves foglalkozáshoz szükséges gyapjút kellett megmosnunk. A reggeli torna és a reggeli után, Dobos Rózsa, helyi hagyományőrző és népdalénekes segítségével, elindultunk a Limbára patakhoz. Öt kilométeres gyaloglás után, egy kicsit lepihentünk és nekiláttunk a patak takarításához szükséges faág seprűk megkötéséhez. Bemutatásra került, hogy hogyan válasszuk meg a helyet a gyapjúmosáshoz és hogyan kell azt kitakarítani, kisöpörni. Miután a víz letisztult nekiláttunk a gyapjúmosáshoz. Nem egy könnyű munka, de a gyerekek, ki többet, ki kevesebbet, de megbirkóztak a feladattal. Ebéd után, folytattuk a gyapjúmosást, száradni tettük illetve gombát szedtünk, rákot fogtunk és marti lapi szedő versenyt szerveztünk. Estére, miután visszaérkeztünk a tábor helyszínére megvacsoráztunk és az esti mise után, táncházzal zártuk a napot.

Sípkészítése barack magból

A harmadik nap, szerdán, a gyapjú megtépése, tisztítása volt a feladatunk. A torna és reggeli után csoportos gyermekjátékokkal lendítettük fel a munkakedvünk. Rövid gyapjútépés után gyöngyöt fűztünk és üveget festettünk. Ebéd után, folytattuk a gyöngyfűzést, üvegfestést, gyapjútépést, furulyázást és az éneklést. Este megvacsoráztunk, elmentünk az esti misére. Mise után, táncházzal zártuk az estét.

  A negyedik nap, csütörtökön, a gyapjú, hagyományos megkermenálása (kártolása) volt a feladat, de a strandolást sem fogyhattuk ki ezért, a reggeli és valamennyi csoportos gyermekjáték után nekiláttunk a kártoláshoz. Ebéd után csoportosan elindultunk a kb. négy kilométerre, a nagy erdőn túl levő Baka tójához, ahol szeretettel fogadtak minket és rendelkezésünkre bocsátották az egész szabadidő töltésére kiépített területet, sütőhelységet, ahol a vacsorát elkészíthettük illetve az úszómedencét is. A gyerekek nagyon élvezték e napot, játszottak, fürdőztek, énekeltek. A helyszínen megvacsoráztunk és még sötétedés előtt hazatértünk.

kermenálás (kártolás)

Az ötödik nap, pénteken, az egyik legnehezebb feladat várt ránk, a gyapjú megfonása. A feladatra, minden gyermek felkészült guzsallyal és orsóval. Aki nem, annak szereztünk és reggeli után, a felnőttek segítségével nekiláttunk a gyapjúfonáshoz. Minden gyermek kipróbálta, és igyekezett meg is tanulni, de a gyapjúfonás nem egy egyszerű feladat. Nagyon kevés gyermeknek sikerült az egy méteres fonal előállítása, de odafigyeléssel és egy kis ügyességgel, nem egy ördöngös dolog. Ebéd után is folytattuk a tanulást, de nem maradhattak el a gyermekjátékok és a furulyázás sem. a vacsora és a mise után táncházzal folytattuk, ami egyben a nap, záró programja is volt.

A táborunk hatodik napja és egyben a záró napja is, a szombati nap volt. A délelőttöt a hét programjainak, a gyapjú feldolgozás folyamatának átbeszélésével, a táborzáró programunk összeállításával és játékokkal töltöttük. Az ebéd után minden gyermek hazament és a táborba hozta népviseletét, vagy már otthon átöltözött. A fő próbák megtartása után, estére megérkeztek a felnőttek és minden érdeklődő, akik figyelemmel és nagy tapssal fogadták, a furulya, népdal és néptáncot magába foglaló záró rendezvényünk. Vacsora után, táncházzal folytattuk záró rendezvényünk, ahol a felnőttek is bemutatták népviseletünk, kézügyességük és tánctudásuk.

A program szervezője: Külsőrekecsinért Egyesület

Lejegyezte: Gyurka Valentin

Fényképezte: Matyi

This entry was posted in Egyéb. Bookmark the permalink.

Comments are closed.